Ombygning av Strømsø skole

En suksesshistorie om å ta vare på historien samtidig som man renoverer innholdet til dagens standarder i regi av vår entreprenør avdeling

Våren 2018 signerte RVS AS kontrakt med Drammen Eiendom KF for detaljprosjektering og rehabilitering av Strømsø Skole i Drammen. En bygningsmasse på BRA 4.320 m2 samt et større uteareal. Kontrakten var en totalentreprise på 93,2 millioner kroner inkl. mva.

Se film om prosjektet her:

Om prosjektet 

- Det var en ære å få være med på rehabiliteringen av skolen slik at Senter for oppvekst fikk samlet sin virksomhet. Ved å samle disse har man fått et samlet senter som skaper en trygghet for barna. Bygningene og området Strømsø i Drammen har fått et positivt løft og vi gleder oss over å ha fått liv i de gamle bygningene. Vi er stolte for at valget av entreprenør falt på oss i RVS uttaler Richard Nilsen, prosjektsjef i RVS.

Daglig leder Preben Holter Ellingsen og Prosjektsjef Richard Nilsen

Foto: Preben Holter Ellingsen (Daglig leder) og Richard Nilsen (Prosjektsjef)

Prosjektet omfattet også utearealene, skolen har fått et nytt hovedinngangsparti. Den store tomten får et hyggelig parkanlegg med lekeområder tilrettelagt for de nye brukerne.

Prosjektet ble ferdigstilt mars 2019. Utomhus arbeider blir gjennomført våren 2019. 

- RVS sin entreprenør avdeling satser mot større bygge- og rehabiliteringsprosjekter, både bolig og næring. Vi er ydmyke og glade for at RVS har fått tillit til oppgraderingen av Strømsø Skole og vi ser frem imot et godt samarbeid med Drammen Eiendom KF. Prosjektet har en stram tidslinje, så vi er avhengig av godt samarbeid med alle involverte, både privat og offentlig sier Preben Holter Ellingsen, daglig leder i RVS AS.

undefined

Foto: Gjermund Riise Brekke (Daglig leder Drammen Eiendom) og Preben Holter Ellingsen (Daglig leder RVS AS)

Fakta om bygningene:

* Hovedbygget, byggeår er 1893 og BRA 2941 m2. Vernet etter B-klassifisering.
* Rektorbolig, byggeår antatt 1893 og BRA 442 m2. Vernet etter C-klassifisering.
* Fagbygget, byggeår antatt på 1970-tallet og BRA 937 m2.

Mer informasjon om prosjektet finner du her.