Følg ombygningen av Strømsø skole

En suksesshistorie om å ta vare på historien samtidig som man renoverer innholdet til dagens standarder i regi av vår entreprenør avdeling

Våren 2018 signerte RVS AS kontrakt med Drammen Eiendom KF for detaljprosjektering og rehabilitering av Strømsø Skole i Drammen. En bygningsmasse på BRA 4.320 m2 samt et større uteareal. Kontrakten er en totalentreprise på 93,2 millioner kroner inkl. mva.

Følg prosjektet gjennom filmer her, få den gode følelsen, og les mer om det som skal skje lenger ned på siden.

Status pr. 5. februar 2019 - se film nr. 3 her:

 Film 1 og 2 finner du her.

Om prosjektet 

- Det er en ære å få være med på rehabiliteringen av skolen slik at Senter for oppvekst får samlet sin virksomhet, i dag er avdelingene spredt rundt i Drammen. Ved å samle disse og lage et senter vil dette skape en trygghet for barna. Bygningene og området Strømsø i Drammen vil få et positivt løft og vi ser frem imot å blåse nytt liv i de gamle bygningene. Vi er glade for at valget av entreprenør falt på RVS uttaler Richard Nilsen, prosjektsjef i RVS.

Daglig leder Preben Holter Ellingsen og Prosjektsjef Richard Nilsen

Foto: Preben Holter Ellingsen (Daglig leder) og Richard Nilsen (Prosjektsjef)

Prosjektet omfatter også utearealene, skolen vil få et nytt hovedinngangsparti. Den store tomten vil få et hyggelig parkanlegg med lekeområder tilrettelagt for de nye brukerne.

Prosjektet skal etter planen være ferdig i slutten av februar 2019, der noen utomhus arbeider vil bli gjennomført våren 2019. 

- RVS sin entreprenør avdeling satser mot større bygge- og rehabiliteringsprosjekter, både bolig og næring. Vi er ydmyke og glade for at RVS har fått tillit til oppgraderingen av Strømsø Skole og vi ser frem imot et godt samarbeid med Drammen Eiendom KF. Prosjektet har en stram tidslinje, så vi er avhengig av godt samarbeid med alle involverte, både privat og offentlig sier Preben Holter Ellingsen, daglig leder i RVS AS.

undefined

Foto: Gjermund Riise Brekke (Daglig leder Drammen Eiendom) og Preben Holter Ellingsen (Daglig leder RVS AS)

Fakta om bygningene:

* Hovedbygget, byggeår er 1893 og BRA 2941 m2. Vernet etter B-klassifisering.
* Rektorbolig, byggeår antatt 1893 og BRA 442 m2. Vernet etter C-klassifisering.
* Fagbygget, byggeår antatt på 1970-tallet og BRA 937 m2.

Mer informasjon om prosjektet finner du her.