Vi revitaliserte kjøpesenter med 60 butikker i full drift

Magasinet kjøpesenter i Drammen sentrum

Full drift i 60 butikker mens vi bygget om

 

Magasinet kjøpesenter i Drammen sentrum gjennomgikk en omfattende ombygging mens det holdt åpent. RVS AS var totalentreprenør for oppdraget.

  • Prosjekttype: Rehab
  • Entreprisekostnad eks mva.: 90 mill. kroner
  • Bruttoareal: 4.000 kvm
  • Byggherre: SK Glasmagasinet Drammen
  • Prosjektleder for byggherre: AEH Prosjekt
  • Totalentreprenør: RVS
  • Arkitekt: AMB Arkitekter
  • Rådgivere: RIB: Rambøll Norge l RIV: EM-teknikk l RIE: Siemens l RIBr: BST Brann og Sikkerhetsteknikk
  • Underentreprenører og leverandører: Gulvavretting: Martinsen gulvavretting l Stålarbeid: Lysaker & Thorrud l Glassfasader: FasadeConsult l Vinduer: Fjerdingstad l Div glassarbeid: Kvam Glass l Belegg og maling: Malerfirma Klokseth l Tregulv: Prosjektgulv l Steingulv: Ellinggard Naturstein l Himlinger: Akustikk innredning l Modulvegger og innerdører: Modulvegger Oslo l Blikkenslagerarbeid: Eivind Haukjem l Sanitær og sprinkler: NVS Service Drammen l Ventilasjon: GK Norge l Elektro: Siemens l Rulletrapp: ThyssenKrupp Rulletrapper l Vareheis og løftebord: Hybeko l  Branntetting/isolering: Nerpuz l Låser og beslag: Låsgruppen avd. Drammen l Solavskjerming: Solfilmsgruppen l Rullegitre: Fimotek l Brannporter: Borg Sveis l Matter: Mattecompaniet l  Anleggsgartner: Eiker Grøntmiljø 

RVS AS har rehabilitert kjøpesenteret Magasinet på Bragernes i Drammen.

Daglig leder Preben Holter Ellingsen i RVS forteller at kjøpesenteret består av åtte bygningskropper fra forskjellige tidsperioder og av ulike materialer, noe som har gjort rehabiliteringen krevende. – Det har også vært krevende at kjøpesenteret skulle være i drift mens arbeidet pågikk. Kundene har ikke sviktet under arbeidet. Omsetningen har faktisk økt under byggetiden.

25.000 kvadratmeter

De åtte byggene har en samlet gulvflate på 25.000 kvadratmeter, fordelt på tre etasjer. Tiltakshaver er SK Glasmagasinet Drammen AS. Rehabiliteringen er prosjektert av AMB Arkitekter og utføres av RVS AS i totalentreprise. Entreprisekostnaden er beregnet til 90 millioner kroner eks mva. Byggestart var i oktober 2006. Arbeidet ble sluttført i september i år.

65 butikker

Senterleder Lennarth Georg Nilsen Gryting forteller at Magasinet rommer 65 butikker. – Vi har mange butikker innen klær og sko, men også en rekke spesialbutikker. Av en samlet bygningsmasse på 25.000 kvadratmeter er 17.000 kvadratmeter butikkareal. Vi jobber mye med å få til en god butikkmiks. Forventet omsetning i 2009 er cirka en halv milliard kroner.

Ifølge Nilsen Gryting er Magasinet et bysenter for hele Drammen by. – Nesten 80 prosent av våre kunder kommer gående eller med buss hit. Ukentlig besøk er på cirka 60.000 kunder. Det er 450 arbeidsplasser i Magasinet. Det er 200 parkeringsplasser i et eget parkeringshus som er tilknyttet Magasinet ligger langs Drammensfjorden og er tilnærmet rektangulært.

De åtte byggene har bæring av tegl, betong og tre. Magasinet har fått ny hovedinngang i glass mot Storgata, på østsiden av senteret. Både innvendige og utvendige fasder er pusset opp.

De utvendige fasadene er i stein, tegl og mur. Skader i steinfasadene er reparert. Det er også montert noen nye baldakiner, nye skilt og ny fasadebelysning. De tekniske anleggene er i stor grad skiftet ut og oppgradert.

Omfattende oppgradering

Det er bygget nye fellesarealer med buete linjer og store butikkåpninger. Det er lagt ned mye arbeid i å få til god kundeflyt i senteret. Både himlinger, glassfronter og gulv er nye. Glasset i rekkverkene er av sikkerhetsgrunner både herdet og laminert.

Holter Ellingsen sier at arbeidet startet fra hver side og ble avsluttet på midten av senteret. – For å forstyrre minst mulig skjedde mye av arbeidet om Holter Ellingsen forteller at siden senteret var i full drift måtte entreprenørfirmaet være ekstra nøye med rent bygg rutinene. Bygget har oppvarming basert på fjernvarme og elektrisitet. I en glassgård og i en ny bygningsdel er det solavskjerming i form av folie på glassrutene. Det er mye spot belysning og noe LED belysning i kjøpesenteret. I glassgården er det belysning utformet som måser i flukt. Ventilasjonsanlegget er balansert og har varmegjenvinning. Brannsikkerheten er ivaretatt med sprinkling, seksjonering, stålisolering og brannmaling. Senteret har både nødlys og ledelys. Det er montert nytt SD-anlegg. Hele senteret har fått fiberbasert bredbåndsnett. Avfallet fra butikkene blir kildesortert og deler av det blir komprimert. Holter Ellingsen forteller at 40 personer var med på arbeidet når det var mest hektisk. – Vi hadde ingen fraværsskader under arbeidet. Vi har lært mye om både rehabilitering generelt og om drift av byggeplass i et kjøpesenter i full drift.

Sammensatt bygningsmasse

Sivilarkitekt Laust Østergaard i AMB Arkitekter forteller at den meget sammensatte bygningsmassen var den største utfordringen i det arkitektoniske arbeidet. Det må nødvendigvis bli mange kompromisser i en bygningsmasse som består av åtte bygg fra ulike tidsperioder. Det var et omfattende arbeid å binde alle bygningskroppene sammen på en god måte. Vi har brukt både ramper og rulletrapper for å utjevne høydeforskjellene. Det var også krevende å få ting til i forhold til kommunale myndigheter.

Tekst og foto: Ole Harald Dale