Bestill skadebegrensning

Vi tilbyr disse tjenestene innen skadebegrensning.

Skadesanering er et fagområde som stiller høye krav til involverte medarbeidere. RVS er den profesjonelle aktøren som kommer inn for å ivareta mennesker som opplever krisesituasjoner, noe som krever kunnskaper langt utover teknisk kompetanse.

I RVS jobber vi aktivt med NHO for å utvikle en formell utdannelse og godkjennelsesordning på feltet. Krav til å beskytte arbeidernes helse står høyt, siden vi blant annet jobber med farlige kjemikalier og miljøgifter, og ofte er utsatt for smittefare.

Vannskader

Flom

Brannskader

Sopp- og råteskader

Sanering

Asbest- og PCB-sanering

Luktsanering og desinfeksjon

Oljeskader og oljesanering

Rivningsarbeider

Radonmåling

Storskader