Nå skal vi, med over 30 års erfaring med støytiltak, sørge for innglassing av balkonger på Union Brygge. RVS AS vant kontrakten etter en anbudsrunde med fire andre selskaper. 

– Dette er andre gang vi signerer kontrakt om støytiltak med RVS. Denne gangen gjelder kontrakten støytiltak på blokkene i Bjerks gate 2 og Grønland 39, sier leder for Bane NORs utbyggingsprosjekt Drammen-Kobbervikdalen, Hanne Stormo.

BaneNOR har god erfaring med RVS AS

– Jeg har registrert lite klager, og merker at RVS er vant til å håndtere naboer. Dere tilpasser situasjonene i møte med ulike mennesker, og det er viktig for oss, sier prosjektsjefen.

– Vi som jobber med støytiltak hjemme hos folk kommer langt med god folkeskikk, parerer Ellingsen, og legger ikke skjul på at kontrakten passer godt i tiden bransjen er inne i nå.

Dette er også prosjektsjefen for et av landets største jernbanesatsinger meget bevisst på.

Kontrakten har en verdi på cirka åtte millioner kroner.

Det har gått et knapt år siden sist hun signerte en kontrakt om støytiltak i Drammen med vår daglig leder, Preben Holter Ellingsen.