Brannskade

En av våre tjenester innen skadebegrensning.

Brannskade på bygg

Brenner det i en bygning kommer naturligvis brannvesenet og slukker. Den største jobben er etterpå.

RVS har ekspertise innen  å rydde, sanere og reparere etter brann i alle typer boliger og bygninger. 24 timers beredskap hele året. Vi rykker ut på kort varsel når du trenger akutt hjelp.

Prosjektledelse og planlegging

Etter brann er det mange hensyn som må tas. Hvor stort er skadeomfanget? Er bygget beboelig? Må bedriften stenges? Må hele bygget rives? Etter en inspeksjon kan vi raskt starte arbeidet med sanering, luktfjerning og evt. gjenoppbygging.

Tørking og rens etter brann

Slukking med vann fører til vannskader på materialer og innbo. Vi kan tørke bygget, og ikke minst skadebegrense mest mulig innbo og løsøre. Med spesialutstyr vasker og renser vi dokumenter, verdisaker og tekstiler. Vi er spesialister på sot og røykskader. Skadeomfanget av brannen vil avgjøre om man må rive opp gulv, tepper og igangsette forbedringer på selve bygningsmassen.

Er taket skadet kan det være behov for «tak over tak». Dette setter vi opp i prosessen med sanering og rehabilitering.  Slik at ikke vær og vind ødelegger ytterligere verdier eller forhindrer uttørking av fukt.

Rydding av farlig avfall

I eldre bygg kan det være asbest som vi kan fjerne. I tilfeller som totalskade og branntomt kan hele lag med aske regnes som potensielt helsefarlig, og det bør brukes maske og verneklær for å utføre jobben.

Lagring av innbo/løsøre

Vi har stort lager hvor vi behandler og redder mest mulig av verdier etter brannskader. Her ligger også teknisk avdeling og vaskeri som er ledende innen restverdisikring.

Totalskade eller rehabilitering

I mange tilfeller er det kun deler av et bygg som er totalskadet. Vår entrepenøravdeling kan raskt bistå med prosjektering av rehabilitering, ombygging og tilbakestilling av bolig/bygg.