Flomsikring og sanering ved oversvømmelse

Vi har ekstra beredskap når flommen rammer

Flom kan ramme hardt når det inntreffer.

Flom er en naturlig del av vassdragenes liv. Norge har et variert landskap, og flommene opptrer derfor forskjellig ut i fra hvor vi er i landet.

  • I innlandet er vinteren lang og kald. Nedbøren blir liggende som snø fram til våren. Hvert år blir det flom når snøen smelter. Kommer det regn samtidig kan flommen bli ekstra stor. 
  • Langs store deler av kysten er klimaet mildt. Her kommer de største flommene om høsten og vinteren på grunn av mye regn, ofte sammen med snøsmelting. 
  • Flere steder i Norge er det isbreer. I breelver er det som regel regn og smelting fra breen sent på sommeren som gir de største flommene.
  • Sommer og høst kan kortvarig og kraftig regn skape store og raske flommer i mindre elver. Ved langvarig regn kan det bli flom også i større elver.

 

Flomsikring og skadebegrensning etter flom

Vi kan flomsikring, og er drevne på skadebegrensning etter oversvømmelser fra flom. Vi rydder opp etter vannskader og oversvømmelser.

 

Ved varsling av flom

I Norge har vi en flomvarslingstjeneste som sender ut varsel om flom. På denne måten er vi bedre forberedt på hva som venter oss. Har du en båt liggende nede ved elva bør du ta en tur og se om den ligger trygt. Hva med campingvognen som står parkert like ved sjøen? Kjenner du noen som bor i et hus der kjelleren ofte oversvømmes kan du hjelpe til med å flytte tingene en etasje opp. Kanskje du må finne en annen vei til skolen fordi veien du vanligvis bruker er oversvømt eller ødelagt? Mye kan skje på kort tid under flom så vær forsiktig!

 

Når uhellet er ute kontakt oss på 32 75 75 74, eller send inn skjemaet nedenfor.