Radonmåling

En av våre tjenester innen skadebegrensning.

Radon er en usynlig, luktfri radioaktiv edelgass som forekommer i de fleste bergarter og kan trenge opp gjennom bakken og videre inn i bygninger og kan forårsake helseskade. 

RVS AS samarbeider med Radonkonsult som er et av landets ledende firmaer for måling, rådgivning, prosjektering og gjennomføring av radontiltak innen eiendom, næring, skole, barnehager og boliger. Målsettingen er å bistå våre kunder med nødvendig hjelp til at radon kan rapporteres som innenfor og i tråd med gjeldende grenseverdier. Vi dokumenterer alle prosesser og jobber ut fra at all dokumentasjon skal være sporbar ut fra offentlige krav. Slik vil kunden enkelt kunne fremlegge sin oversikt i sitt eget internkontrollsystem og til kontrollmyndighetene.

Vi legger vekt på at vår rådgivning skal gi våre kunder trygghet i å bli ivaretatt når det gjelder riktig tjenestevalg, kvalitet og økonomi. Kvaliteten i våre leveranser har gitt oss mange gode referanser. Her finner du Radonkonsults nettsider for videre dialog eller skriv ut en lettfattelig brosjyre (pdf).