Sanering

En av våre tjenester innen skadebegrensning.

Arbeidsoppgavene strekker seg fra utrykning, førstehjelp ved ulike type skader til omfattende saneringsarbeider. Sanering omfatter alt fra bygninger og innbo/løsøre i privathus, til store næringslokaler.

Vår skadebegrensningsavdeling foretar registrering og kasting av ødelagt innbo på stedet. På denne måten kan vi avgjøre om innbo/løsøre skal bli behandlet på stedet eller bli pakket ned, merket og kjørt til våre lagre for videre behandling. Alt innbo som blir behandlet lagres i våre lokaler til den skadde bygningen er innflyttbar, og deretter returnert.

Vårt eget vaskeri/renseri tar hånd om tøy, tepper og tekstiler etter skader. Her blir alt tøy merket og målt før det blir behandlet. Tøy og tekstiler vaskes med våre egenutviklede kjemikalier, slik at det skal være fritt for lukt når kunden får sine eiendeler tilbake. Ved branner er det ofte behov for rask tilbakelevering av klær. Vi behandler tøyet raskt, og kunden kan ha tilbake nødvendig tøy innen 24 timer.

Vi utfører vask og rens av teknisk utstyr etter brann-, vann- og sotskader. Alt fra små elektriske artikler til hvitevarer blir renset og kontrollert før det blir returnert til kunden.

Sanering av skadde bygninger kan bestå av alt fra utriving av tepper, fjerning av gulver og vegger, utsuging av stubbloftsleire til høytrykksvasking og sprøytemaling av store industrilokaler.