Vannskade

En av våre tjenester innen skadebegrensning.

Skader i bygninger forårsaket av vann er et sterkt økende problemområde. RVS AS utbedrer alle type vannskader fra rørbrudd til flom, oversvømmelser og tilbakeslag.

Våre fuktteknikere kartlegger raskt skadeomfanget og kan sette i gang med utbedringsarbeider. Ved uttørking av bygningskonstruksjoner benytter vi kun topp moderne utstyr for å sikre en kortest mulig tørkeperiode. Vi foretar nødvendige fuktmålinger og kartlegger omfanget av skaden. For å hindre senskader som sopp- og råteoppblomstring benyttes impregneringsmiddelet Boracol.

Vi er naturligvis også i beredskap når faren for flom er tilstede og har solid erfaring i hvordan håndtere flom når skaden har skjedd. Les mer om flom her.

Kontakt oss for utbedring av vannskader!

undefined