RVS AS har sammen med Isachsen Anlegg AS inngått samarbeidsavtale om kontrakt for oppføring av ny energisentral på Brakerøya.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Glitre energi AS og Drammen Fjernvarme AS, som er oppdragsgiver.

Formålet med prosjektet er å bygge en ny energisentral som skal levere fjernvarme/-kjøling og nødstrøm (aggregater og batterier) til det nye sykehuset i Drammen.

Isachsen Anlegg AS vil være ansvarlig kontraktspart ovenfor oppdragsgiver og opptrer som hovedentreprenør, RVS AS vil opptre som underentreprenør i kontraktsforholdet og har ansvar for bygging av energisentralen.

For å redusere den totale risikoen i prosjektet er det laget en robust organisasjon som er satt sammen av personell med relevant fagkompetanse i alle ledd.

Selskapene vil med sin kompetanse utfylle hverandre godt og vil sammen være en meget solid og kompetent organisasjon for gjennomføring av prosjektet.

Kort om prosjektet:

  • Grunnflate på ca.1270m2. Deler av bygget får en 2. etasje på 670m2.
  • Bygget vil ha bærende elementer av betong og stål.
  • Fasadenes overflate er i hovedsak bekledd med glass som har integrerte solceller, samt forblending med tegl, taket får også solceller.
  • Byggestart: August 2022
  • Overtagelse: Januar 2024
  • Utførelsesentreprise: 48 MNOK