Tiltaket består av et eksisterende bygg som skal delvis rives, delvis ombygges, samt at det skal settes opp et nytt bygg i massivtre over to etasjer.

I eksisterende bygg beholdes det to boliger som ikke er berørt av ombyggingen, de øvrige arealene ombygges og tilbygges for å etablere to nye boliger, personalbase for omsorgstjenesten og fellesarealer. Eksisterende bygg etterisoleres fra utsiden for å møte dagens krav.

Nybygget oppføres i massivtre over to etasjer, her blir det 8 individuelle boliger med et moderne preg. I tillegg skal det opparbeides utomhus arealer med parkmessig anlegg, dedikert parkering samt utvendige terrasser og boder.

Tiltaket utføres for Øvre Eiker kommunale eiendom KF, og er omsorgsboliger som i hovedsak tilrettelegges for kommunens yngre beboere med et noe mindre hjelpebehov i hverdagen.

Selve bygningsmassen er på 1.050 kvadratmeter og kontrakten er en totalentreprisekontrakt på cirka 39 millioner eksklusive merverdiavgift