For byggherre har vi utbedret boliger og blokker, utført støytiltak på eneboliger, rekkehus, firemannsboliger og blokker. Arbeidet har bestått i utvendige og innvendige tiltak, utskifting av fasade, etterisolering av tak og vegger, utskifting av vinduer og dører, innglassing av balkonger osv.

Kan vi hjelpe deg?

Richard C. Nilsen
Prosjektsjef Entreprenør
41 63 07 35
rnilsen@rvsas.no