For byggherre Industriveien 18 Eiendom AS har vi oppført et nytt og moderne lager- /logistikkbygg med tilhørende kontorfasiliteter for utleie. Lagerdelen er på ca 3.600 m2 og kontorer over 2 etasjer utgjør ca 300 m2.

Bygget er ført opp med bærende stål og sandwichelementer, samt fasadekledning på kontordelen. 
Oppdraget inkluderte etablering av en egen «betongtank» for sprinkelvann på 450m3.

RVS AS har vært sterkt delaktig i utviklingen av prosjektet inkludert rammesøknadsprosessen. 
Produksjonstiden var på 8 måneder.

Kan vi hjelpe deg?

Richard C. Nilsen
Prosjektsjef Entreprenør
41 63 07 35
rnilsen@rvsas.no