For forsikringsselskapet Tryg og forsikringstaker Øvre Grorud Borettslag har vi foretatt sanering og oppbygning etter brann i boligblokk. Oppdraget inkludert sikring av området, total sanering innvendig og utvendig inkludert luktbehandling.

Oppdraget inkluderte oppbevaring og behandling av innbo. Totaloppbygningen inkluderte totaloppbygning av leiligheter i
fire etasjer samt utvendige istandsetting av boligblokkens fasader.

RVS AS samarbeidet godt med Almankaas Takst ved planlegging og gjennomføringen av sanering og oppbygningen.

Kan vi hjelpe deg?

Richard C. Nilsen
Prosjektsjef Entreprenør
41 63 07 35
rnilsen@rvsas.no