For byggherre Vestre Viken har vi utført arbeider på Kongsberg Sykehus, arbeidene har bestått i bygging av nytt akuttmottak, bygging av ny MR avdeling, bygging av nytt vaskeri, bygging av nytt teknisk rom på tak, utskifting av vinduer (ca. 300 stk).

Alle arbeidene har blitt utført med sykehus i drift

Kan vi hjelpe deg?

Richard C. Nilsen
Prosjektsjef Entreprenør
41 63 07 35
rnilsen@rvsas.no