For byggherre Viken Fylkeskommune har vi utført arbeider på Lier VGS, arbeidene har bestått i vindusutskifting, ny drenering rundt Skolen, asfaltering, etablering av gangveier, utskifting og etterisolering av fasader, oppgradering av ambulanselinje, bygging av ny frisøravdeling samt oppgradering og ombygging av klasserom med spesialtilpasninger.

Deler av arbeidene har blitt utført med skole i drift.

Kan vi hjelpe deg?

Richard C. Nilsen
Prosjektsjef Entreprenør
41 63 07 35
rnilsen@rvsas.no