For byggherre Lauvtjernveien 4 AS har vi oppført en ny og moderne Padelhall for utleie. Det er Padel Friends som leier og drifter hallen på Lerberg i Hokksund. Padelhallen er på ca 750 m2 og inkluderer to double baner og en singel bane. Det er etablert et imøtekommende inngangsområde samt garderobefasiliteter for kvinner og menn.

Bygget er ført opp med bærende stål og sandwichelementer. Oppdraget inkluderte etablering/innredning av de 3 padelbaner.

RVS AS har vært sterkt delaktig i utviklingen av prosjektet inkludert rammesøknadsprosessen. Produksjonstiden var på 5 måneder.

Flere av RVS AS sine ansatte innviet hallen i september 2022.

Kan vi hjelpe deg?

Richard C. Nilsen
Prosjektsjef Entreprenør
41 63 07 35
rnilsen@rvsas.no