For forsikringsselskapet Tryg og forsikringstaker Ringnes Park Vest Sameie har vi foretatt sanering og oppbygning etter brann i restauranten Bombay og tilstøtende lokaler, samt garasjeanlegg. 
Oppdraget inkludert full sanering av alle lokaler inkludert luktbehandling. Totaloppbygningen inkluderte gulv, vegger og tak, samt nye føringer for ventilasjonskanaler og tekniske fag i 
restaurant, bar, kjøkken og toalettfasiliteter.

RVS AS samarbeidet godt med Almankaas Takst ved planlegging og gjennomføringen av sanering og oppbygningen.

Kan vi hjelpe deg?

Richard C. Nilsen
Prosjektsjef Entreprenør
41 63 07 35
rnilsen@rvsas.no